Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian

 1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian merupakan satuan kerja Bidang Perkeretaapian dalam pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan angkutan dan keselamatan perkeretaapian.
 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkeretaapian.
 3. Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas:
 • penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 • melaksanakan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 • melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan penumpang kereta api lingkup provinsi;
 • melaksanakan penetapan, pemantauan, dan evaluasi penempatan dan tarif kereta api lingkup provinsi;
 • merumuskan kebijakan, perhitungan dan evaluasi serta verifikasi kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) kereta api lingkup provinsi;
 • melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) dalam perjalanan dan stasiun serta lintas pelayanan kereta api lingkup provinsi;
 • melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Bidang Perkeretaapian lingkup provinsi;
 • melaksanakan penyiapan bahan, pemberian rekomendasi teknis, pemantauan, evaluasi serta pelaporan izin usaha dan izin operasi bidang penyelenggaraan perkeretaapian lingkup provinsi;
 • melaksanakan penyiapan penanganan dan penetapan klasifikasi gangguan pelayanan perkeretaapian;
 • melaksanakan investigasi dan membentuk tim khusus jika diperlukan dalam rangka penanganan gangguan pelayanan perkeretaapian;
 • melaksanakan penyiapan bahan penetapan, evaluasi serta pelaporan badan usaha penyelenggara perkeretaapian lingkup provinsi;
 • melaksanakan penyiapan bahan dan pemantauan pelaksanaan rencana rekayasa keselamatan perkeretaapian lingkup provinsi;
 • melaksanakan evaluasi perkembangan peningkatan¬†teknologi keselamatan perkeretaapian lingkup provinsi;
 • melaksanakan evaluasi mengenai perlintasan sebidang kereta api dan mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan perlintasan sebidang kereta api kepada pihak terkait;
 • melaksanakan pengelolaan data dan informasi mengenai angkutan dan keselamatan kereta api lingkup provinsi;
 • melaksanakan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang angkutan dan keselamatan kereta api lingkup provinsi;
 • melaksanakan koordinasi kepada Pemerintah Pusat, Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian, dan instansi terkait lainnya sehubungan dengan angkutan dan keselamatan kereta api lingkup provinsi; dan
 • melaksanakan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian kepada Kepala Bidang Perkeretaapian.